Gedragscharter + Algemene reisvoorwaarden

Pasar “De Zwervers” Kortrijk draagt bescherming van het milieu en respect voor de natuur hoog in het vaandel.
Hiertoe werd deze gedragscode opgesteld.
Dit moet bijdragen tot het imago van de motorhomegebruiker bij overheden en particulieren.
Elk deelnemend gezinshoofd dient dit charter voor akkoord te ondertekenen.
*
Hou u steeds aan de richtlijnen van de Pasar-verantwoordelijken. Zij hebben dikwijls
afspraken met of richtlijnen van de plaatselijke verantwoordelijken, of hebben zich geïnformeerd over regelgevingen.
*
Respecteer rust en orde op de verblijfsparkings. Maak geen nachtlawaai of hinderlijke muziek.
*
Neem steeds voorzorgsmaatregelen tegen brand en diefstal.
*
Kinderen spelen niet tussen de kampeerauto’s, dit om beschadigingen te voorkomen.
*
Ouders worden verondersteld toezicht te houden op hun kinderen, zowel tijdens georganiseerde bezoeken als op vrije momenten. Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van uw kinderen.
*
Honden horen aan de leiband en mogen de andere deelnemers en of omwonenden niet storen.
Hondenpoep wordt door het baasje onmiddellijk opgeruimd. Ook hier draagt het bestuur geen enkele verantwoordelijkheid.
*
Vuilnis
x
Hou de verblijfsparkings steeds rein. Laat nooit zwerfvuil achter.
x
Indien de organisatoren lokale vuilniszakken voorzien, kunnen deze gebruikt worden.
Zoniet wordt alle vuilnis terug meegenomen naar huis.
x
Hou ook rekening met het sorteren van PMD. Indien de lokale reglementen het toestaan om PMD in een “normale” vuilniszak te deponeren, zal u dat worden meegedeeld.
Zoniet wordt PMD terug meegenomen naar huis.
x
Onder geen enkel beding is glas in vuilniszakken toegestaan.
Neem glas terug mee en deponeer het in glascontainers.
!!
Vaststelling van inbreuk op één van deze regels heeft SCHRAPPING als “VAST LID”
en doorschuiven naar wachtlijst voor het lopende en volgende werkjaar tot gevolg.
*
Lozen van toilet en afvalwatertank dient te gebeuren op daarvoor voorziene plaatsen.
!!
Vaststelling van inbreuk op deze regel heeft ONMIDDELLIJKE UITSLUITING voor verdere
deelname aan activiteiten van “De Zwervers” Kortrijk tot gevolg.
*
Verzekering
*
Alle leden en hun gezinsleden zijn automatsch verzekerd voor lichamelijke letsels volgens de modaliteiten als lid van PASAR. Hou er rekening mee dat deelnemers die niet tot het gezin behoren (kleinkinderen, vriendjes) niet verzekerd zijn (uitgezonderd indien de ouders lid zijn van Pasar) en er dus geen aanspraak kan gemaakt worden op eventuele tussenkomst/vergoeding.
Inschrijvingsvoorwaarden.
Gedragscharter voor deelname aan activiteiten.
Algemene reisvoorwaarden.
Bijzondere reisvoorwaarden.
---- | naar boven | ----
deze pagina werd laatst aangepast op: 25.03.24 - Minimum 800x600 beeldschermresolutie